TRANG CHỦ   SƠ ĐỒ WEBSITE   LIÊN HỆ 
       Mời thầu
       Tuyển dụng
       Cổ phần-Chứng khoán
       Dịch vụ
       Mua Bán
       Khác


Số lượt truy cập:

  THÔNG TIN >> Khác
Công ty cổ phần 504 tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012
29/5/2012 11:09:34 AM

Ngày 25/5/2012, tại khách sạn Hải Âu, Công ty cổ phần 504 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2012 với sự tham dự của đông đảo cổ đông. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng và kế hoạch đổi mới hình ảnh thương hiệu…

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chính gồm: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2012; Báo cáo tài chính Doanh nghiệp năm 2011; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty cổ phần 504; Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động...Các nội dung đã được Đại hội thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%.

Năm 2011 là năm đất nước phải chịu ảnh hưởng của sự suy thoái nền kinh tế thế giới; nguồn vốn cho các dự án đang bị ngưng; thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ nên việc huy động vốn vay từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn, vì vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

Trong bối cảnh đó, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần 504 đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để thực hiện tốt kế hoạch hoạt động kinh doanh phát triển và đạt hiệu quả. Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2011 là 95,264 tỷ đồng, so với năm 2010 đạt 109,9%. Kết quả trên là sự kết hợp của việc triển khai tích cực, sâu sát và đồng bộ các giải pháp: đa dạng hóa kết hợp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và công tác phục vụ khách hàng, thường xuyên nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Nguồn vốn được sử dụng hiệu quả.

 

Đại hội đã thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2012 của Doanh nghiệp với các nội dung chính: Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hoạt động thông qua nâng cao năng lực tài chính, công nghệ; Không ngừng thay đổi tư duy quản trị theo hướng áp dụng các chuẩn mực tiên tiến, hiện đại; Tập trung phát huy các lợi thế, khắc phục các tồn tại/hạn chế, tận dụng tối đa các cơ hội trên thị trường, nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh doanh năm 2012, tạo tiền đề cho việc thực hiện chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp trong các năm tiếp theo, thống nhất xây dựng Công ty cổ phần 504 vượt qua khó khăn, ngày càng ổn định và phát triển, giữ vững là một đơn vị mạnh trong Tổng Công ty XDCTGT 5.


Chủ tịCH HĐQT Công ty cổ phần 504

Một số chỉ tiêu tài chính cụ thể trong năm 2012: Tổng giá trị sản lượng: 120,512 tỷ đồng; Doanh thu: 96 tỷ đồng; Thu tài chính: 86,4 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước: 2,8 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 1,9 tỷ đồng ;  Thu nhập bình quân: 4.000.000 đồng/người/tháng.Đại hội cũng đã thông qua cơ cấu, bầu bổ sung số lượng thành viên HĐQT Công ty cổ phần 504 Nhiệm kỳ II (2008 - 2013); thông qua miễn nhiệmchức vụ ủy viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Tô Minh Nghĩa và ông Huỳnh Ngọc Hậu; thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2008 - 2013): ông Phan Đình Minh.

 

 

Đại hội cũng đã thông qua cơ cấu, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần 504 Nhiệm kỳ II (2008 - 2013); thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của ông Nguyễn Chí Thành và ông Nguyễn Hữu Thọ; thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ II (2008 - 2013) gồm: ông Lê Thuyết Huấn và bà Trần Thị Mỹ Dung.

 

Toàn cảnh Đại hội

 Phát biểu tổng kết Đại hội, ông Phạm Công Chấn - Chủ tịch HĐQT đã chia sẻ những khó khăn của Công ty cổ phần 504 trong năm vừa qua đồng thời cam kết sẽ khắc phục những khó khăn còn tồn tại, quyết tâm vượt qua thử thách, vững tay chèo lái con thuyền Công ty tiếp tục đi lên.

 

Đại hội kết thúc thành công với tỷ lệ phiếu bầu tán thành cao, khẳng định sự tin tưởng của cổ đông vào sự quản lý điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần 504, nhân lên niềm tin của các cổ đông vào kết quả kinh doanh trong năm 2012, đem lại giá trị cao cho các cổ đông đầu tư lâu dài Doanh nghiệp.

 CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty XDCTGT5-CTCP tại Công ty CP 504

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần 504

BÀI HÁT VỀ 504
 504 vững mãi niềm tin
 504 vươn tới
 những tầm caoo
 Hát về 504
 Phá đá
 
Trang chủ   Sơ đồ website   Liên hệ
Công ty Cổ phần 504. 57 Nguyễn Thị Định - TP Quy Nhơn. Tel: 0563.646.019. Fax: 0563.646.092
Bản quyền © Công ty Cổ phần 504. Designed by SongHanh Ltd.